Pályázatok

Nyertes pályázatok

Pályázat filmművészeti, filmtudományi képzést folytató állami felsőoktatási intézmények számára – 2018.

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Filmalap) a Támogatási Szabályzata 6.4 pontja alapján egyedi pályázatot hirdet az alábbi felsőoktatási intézmények számára:

 • Színház- és Filmművészeti Egyetem – Film- és Médiaintézet képzései
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – Média Intézet képzései
 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem – Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet – filmtudományi képzés

A pályázat célja az állami felsőoktatásban tanuló filmművész, filmkészítő hallgatók diplomafilmjei elkészítésének támogatása.

A pályázat benyújtásának legkésőbbi határideje: 2018. május 15.

Elbírálás: A Filmalap a pályázatokat az érvényes pályázatok beérkezésétől – azaz a hiánypótlási felhívás teljesítésétől – számított 30 napon belül folyamatosan bírálja el, az egyes pályázatok külön-külön is elbírálhatók. Az eredményeket a Filmalap honlapján közzéteszi és a pályázókat az elbírálást követő 10 munkanapon belül e-mailben értesíti.

A benyújtás módja: A pályázatokat a kötelező mellékletekkel együtt (teljes pályázati dokumentáció), egy eredeti példányban, nyomtatott formában és CD-n (dokumentumokként szkennelve pdf formátumban, egy példányban) kell benyújtani. A pályázatok papíralapon történő benyújtásának legkésőbbi határideje: 2018. május 15.

Pályázhatnak: A filmrendező, animációs tervezőművész, média design és filmtudomány (filmkészítő szakirány) szakos hallgatókat nappali tagozaton képző fent megjelölt állami felsőoktatási intézmények, vagy a képzés szervezésében vagy finanszírozásában résztvevő, az intézmény által elismert és általuk a jelen pályázat lebonyolításával megbízott jogi személyek, diplomafilmekre vonatkozó csomagtervekkel. Referenciával rendelkező filmelőállítóként a Filmalap a pályázó intézményt vagy egyéb jogi személyt is elfogad.

A későbbi referenciák megszerzése érdekében a filmek produceri, rendezői és forgatókönyvírói kreditjeit egyértelműen fel kell tüntetni.  Ha az egyes filmek megvalósításában gyártásszervező hallgatók vesznek részt, a produkció(k)hoz a pályázati feltételeknek megfelelő szükséges anyagok elkészítésére és azok aláírására ők is kötelesek.

Egy pályázónak nyújtható támogatási összeg felső határa:

 • filmrendezői és animációs tervezőművész képzésben benyújtott csomagtervek esetében: 35 millió Ft,
 • filmtudományi (filmkészítő szakirány) képzésben benyújtott csomagtervek esetében: 15 millió Ft.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem esetében:

 • a filmes szakirányú BA (6x6) képzésben benyújtott csomagterv esetében 35  millió Ft,
 • a filmes szakirányú MA (dokumentumfilm-rendező művész) képzésben benyújtott csomagterv esetében: 16 millió Ft.  

A filmalkotások Filmalap részére történő bemutatásának, valamint a záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának a határideje a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. 

Elszámolható költségek: A támogatásról szóló döntés napjától a megvalósított diplomafilmek Támogató részére történő leadásának napjáig felmerült mindazon költségek, amelyek a Filmalap Támogatási Szabályzata szerint filmgyártás esetében elszámolhatóak. A finanszírozási tervben a közvetlen filmgyártási költségek után igénybe vehető közvetett támogatást is tervezni kell.

Formai követelmények: A beadott dokumentumokat cégszerűen alá kell írni és az oldalakat le kell szignálni. A benyújtott adatok valóságáért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Pályázati dokumentáció:

 1. online regisztrációs adatlap kinyomtatva és aláírva,
 2. 120 napnál nem régebbi, nyilvántartásba vételt igazoló okirat  (Oktatási Hivatal által kiállított igazolás (1055. Budapest, Szalay utca 10-14, Oktatási Hivatal/Felsőoktatási Főosztály- kérelemre állítja ki),
 3. a pályázó képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány másolat),
 4. amennyiben nem a felsőoktatási intézmény a pályázó, az intézmény képviseletére jogosult vezető támogató nyilatkozata (eredeti dokumentum),
 5. komplex pályázati nyilatkozat - diplomafilmek ,
 6. a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata,
 7. a mozgóképszakmai hatóságnak a közvetlen támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (magyar részvétel szerinti besorolás), és a kulturális követelményrendszernek való megfelelés megállapításáról szóló jogerős határozata,
 8. gyártási költségvetési terv filmenként,
 9. finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok (szerződések, banki igazolások stb),
 10. amennyiben a produkció koprodukcióban valósul meg, a koprodukciós szerződés,
 11. pályázó képviselője aláírásával ellátott gyártási terv,
 12. pályázó képviselője aláírásával ellátott megvalósítási ütemterv,
 13. amennyiben szükséges, leírás a különleges technikai igényekről, elképzelésekről,
 14. a filmszerzőkkel (rendezővel), főbb közreműködőkkel (pl.: producer hallgatóval) kötött (legalább) előszerződések, opciós nyilatkozatok,
 15. a filmek alkotóit és tervezett közreműködőit felsoroló stáblista,
 16. a feldolgozott mű (adaptáció) esetén a forgatókönyv, illetve szinopszis, filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogainak megszerzéséről szóló szerződések,
 17. szinopszis, valamint ha már rendelkezésre áll, treatment vagy forgatókönyv,
 18. a pályázat kedvező elbírálása szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumok (ha van ilyen),
 19. szükség esetén a pályázati díj befizetését igazoló okirat másolata.

A honlap zavartalan működése érdekében cookie-kat (sütiket) használunk.RENDBEN