A Filmalapról

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. adatkezelési tájékoztatója a munkaviszonnyal összefüggő adatkezelésről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: MAGYAR NEMZETI FILMALAP KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.;
Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: filmalap@filmalap.hu
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320
Honlap: mnf.hu

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:

Neve: Dr. Bottyán Béla
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.;
Pf: Budapest 1365 Pf. 748.
E-mail címe: bottyan.bela@filmalap.hu
Telefonszáma: +36 1 461 1365

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Felvételi adatlapon szereplő, továbbá a NAV részére történő bejelentéssel kapcsolatos személyes azonosító adatok, ideértve az adóazonosító jelet és TAJ számot, továbbá a képesítésre, állampolgárságra vonatkozó adatokat is Munkaviszony keretében történő azonosítás, munkaviszony létesítése, az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítés meglétének igazolása munkaszerződés előkészítése, teljesítése Marandandó iratként nem selejtezhető
 az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Törzsszám A munkavállaló belső azonosítása a munkaviszony alatt az egyes munkaügyi informatikai rendszerekben, valamint a munkaügyi minta dokumentumokon szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Bankszámlaszám, számlavezető bank neve Munkabér (ideértve valamennyi bér jellegű és béren kívüli juttatást és költségtérítést) és megbízási díj kifizetése, továbbá a munkaviszony körében felmerülő egyéb elszámolás teljesítése szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg. Ha a bankszámlaszám számviteli bizonylat része, úgy a megőrzési időre a 2000. évi C. törvény rendelkezései irányadók.
Munkabér adatok (ideértve valamennyi bér jellegű juttatást, béren kívüli juttatást és költségtérítést); megbízási díjra vonatkozó adatok Bérszámfejtés szerződés teljesítése Marandandó iratként nem selejtezhető
az adó és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Munkaidő-nyilvántartási adatok (ideértve az igazolt távollét igényléséhez illetve igazolásához szükséges adatokat is) Bérszámfejtés, munkarend meghatározása szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Teljesítényértékeléssel kapcsolatos adatok Teljesítménybér juttatása szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Privát elérhetőségi adatok Rendkívüli munkavégzés elrendelése esetén a munkavállaló elérése A munkáltató azon jogos érdeke, hogy folyamatos, üzemszerű és professzionális üzletmente érdekében a munkavállalóval kapcsolatot tudjon tartani Munkaviszony fennállásáig
kapcsolattartás a munkavállalóval, ha annak nincs céges mobil telefonja
Hozzátartozói (házastárs, gyermek), illetve családi állapotra vonatkozó adatok Hozzátartozókkal, családi állapottal kapcsolatos ellátások, munkáltatói kötelezettségek teljesítése (pl. pótszabadság kiadása, gyermekneveléssel kapcsolatos ellátások, családi adókedvezmény vagy első házasok adókedvezménye figyelembe vétele bérszámfejtés során) A hozzátartozókra tekintettel juttatott ellátásokra, illetve munkajogi előírásokra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése Maradandó iratként nem selejtezhető
Kiküldetés teljesítésével kapcsolatos adatok (ideértve a munkavállaló vezetői engedélyének számát, útlevél számát és esetileg a biztosítási kötvényen szereplő adatokat is) A kiküldetéssel kapcsolatos utazás megszervezése; a fogadó társaságnál történő részvétel és a munkavégzés feltételeinek biztosítása szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Megváltozott munkaképességű / fogyatékos munkavállaló ezen állapotáról szóló igazolása Csökkent munkaképességre, fogyatékosságra tekintettel folyósítandó ellátások biztosítása adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése; Munkavédelmi Törvény és Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettség Az adókötelezettség – adójogszabályok alapján megállapított – elévülésének lejártáig
Erkölcsi bizonyítvány másolata Pénzügyi munkakörök, valamint riasztókódok kezelését végző munkakörök (pl. recepciós) esetén, illetve egyéb munkakörök esetén a munkaköri feladatok jellegéből fakadóan, a büntetlen előélet igazolása A munkáltatónak a kiemelt munkakörökre kijelölt munkavállalók feddhetetlensége ellenőrzéséhez fűződő jogos érdeke Erkölcsi bizonyítvány kiállításától számított 90 nap
Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok; munkavégzéshez szükséges szemüveg igénylésével kapcsolatos adatok Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása A GDPR 9. cikk (2) h) pontja szerinti különleges adat (az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célokból a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges), az adatkezelés jogalapja: a Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettség; vonatkozó rendeletek szerinti jogi kötelezettség; Munkaviszony megszűnésétől számított 50 év
Keresőképtelenség tartama, kódja, a keresőképtelenség típusától függően a hozzátartozókra vonatkozó adatok Keresőképtelenséggel összefüggő ellátások folyósítása adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése Marandandó iratként nem selejtezhető
Várandósságra vonatkozó adatok (ideértve a veszélyeztett terhességre vonatkozó adatokat is) Várandósággal összefüggő ellátások folyósítása A GDPR 9. cikk (2) h) pontja szerinti különleges adat (az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célokból a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges), az adatkezelés jogalapja: a Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettség; vonatkozó rendeletek szerinti jogi kötelezettség; Marandandó iratként nem selejtezhető
munkáltatói kötelezettségek, foglalkoztatási tilalmak figyelembe vétele
Alkoholos befolyásoltság vizsgálatának eredménye Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése A GDPR 9. cikk (2) h) pontja szerinti különleges adat (az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célokból a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges), az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőnek az egészséges és biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó jogos érdeke Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Munkahelyi baleset jegyzőkönyvi adatai, a balesettel kapcsolatos dokumentumok adatai Munkahelyi baleset körülményeinek feltárása, kapcsolódó igények érvényesítése A GDPR 9. cikk (2) h) pontja szerinti különleges adat (az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célokból a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás, vagy kezelés nyújtása érdekében szükséges), az adatkezelés jogalapja: Munkavédelmi Törvény és Munka Törvénykönyve szerinti jogi kötelezettség Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Vezetői engedély száma, vállalati cégautó rendszáma Cégautó használatának biztosítása Szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Munkavállaló saját gépjárművével kapcsolatos adatok, a munkavállaló tartózkodási helye Útiköltség elszámolása Munka Törvénykönyve, az Szja törvény és a vonatkozó rendeleti szabályozások szerinti jogi kötelezettség teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Munkavállaló saját gépjárművének rendszáma Belső parkolóhely biztosítása Az érintett hozzájárulása Munkaviszony megszűnéséig
Kamerafelvétel Személy- és vagyonvédelem biztosítása az Adatkezelő épületébe történő belépéskor

A munkáltató által használt, a személy- és vagyonvédelem szempontjából kiemelt területeken előforduló személy- vagy vagyon elleni cselekmények körülményeinek kivizsgálásához, megelőzéséhez fűződő jogos érdeke

(A kamerafelvételekre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos további részletes tájékoztatást (kamerák pontos helye, látószöge, stb.) az Adatkezelő kamera szabályzata tartalmazza.)
3 munkanap, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az ott előírt határidő
Képmás, hangmás Pályázatokon való indulás munkáltató azon jogos érdeke, hogy a pályázati eljárásban a szükséges szakértelmet, referenciát igazolni tudja.  Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
belső és külső marketing célú kiadványokon, fényképeken, videófelvételeken való megjelenés A munkavállaló hozzájárulása A munkaviszony fennállásáig vagy ezt megelőzően a hozzájárulás visszavonásáig
Céges számítógép, internet és email használat adatai, céges mobil telefon használat adatai

Munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása (a privát adatok ellenőrzése nélkül)

(Az Adatkezelő a munkáltatói eszközök ellenőrzése során a munkavállaló privát adatait nem ellenőrzi, ezen adatokkal adatkezelési tevékenységet nem végez. A munkáltatói eszközök ellenőrzése során az Adatkezelő a NAIH 2016. október 28-án kelt állásfoglalásának megfelelően, a fokozatosság elvének betartásával jár el.)
Munkavállaló munkáltató általi ellenőrzéséhez fűződő jogos érdeke (a privát adatok ellenőrzése nélkül) Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Céges üzemanyag-kártya használat adatai Költségtérítés elszámolása

Szerződés teljesítése 

(Az üzemanyagkártya használatával kapcsolatos egyéb szabályokat az Adatkezelő vállalati cégautó szabályzata tartalmazza.)
Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Magasság, testsúly, cipőméret, ruhaméret Munkaruha biztosítása, elszámolása Szerződés teljesítése A munkaruha kihordási ideje lejártáig
A munkavállalóval szembeni fegyelmi intézkedésekkel kapcsolatos adatok A munkavállalóval szembeni intézkedések nyilvántartása Szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Munkavállalói kölcsöntartozással, munkabér előleggel kapcsolatosa adatok A munkavállalóval szembeni kölcsönügyletek, munkabér-előlegek nyilvántartása Szerződés teljesítése Az Adatkezelő az adatot a munkaszerződés megszűnéséig kezeli. A szerződés megszűnése után a személyes adatokat az Adatkezelő nem törli, hanem azokat a munkaszerződésből eredő igények elévülésének végéig jogos érdek alapján őrzi meg.
Végrehajtható határozatban szerepelő tartozásokkal kapcsolatos adatok munkabérből való levonás teljesítése Végrehajtási törvény szerinti jogi kötelezettség teljesítése Végrehajtási igények érvényesítésének elévüléséig
Munkaviszony megszüntetése, megszűnése esetén a kilépő dokumentumokon szereplő adatok, ideértve a munkavállaló jogerős és levonandó tartozására vonatkozó adatokat is Munkaviszony megszüntetése, megszűnése esetén a munkáltatói elszámolások rendelkezésre bocsátása adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség, a kiléptetéssel kapcsolatos jogszabályok által előírt jogi kötelezettség teljesítése Maradandó iratként nem selejtezhető
Valamennyi fent említett személyes adatkör Jogi igény érvényesítése A Munkáltató azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés esetén bizonyítási érdekének megfelelő bizonyítékok birtokában legyen Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig
Jogelődök munkaügyi kartonjainak adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ szám, munkabér adatok, kifizetett járulékok adatai) Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság megkeresése esetén az alábbi jogelődök tekintetében ( MAFILM Filmgyártási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Zrt., Magyar Filmlaboratórium Nonprofit Kft.) adó és társadalombiztosítási jogszabályok szerinti jogi kötelezettség teljesítése Maradandó iratként nem selejtezhető

A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a munkavállaló azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő munkaszerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a munkaviszony létesítése, illetve a munkaviszonyból származó egyes kötelezettségek szempontjából kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem képes a munkaviszonnyal összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.

Az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok tekintetében az Adatkezelő kiemelten felhívja a Munkavállaló figyelmét, hogy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni (a további szabályokat ld. 1.7. E pont). Amennyiben az adatkezelés jogos érdek alapján történik és a Munkavállaló nem adja meg az adatokat, úgy az adatszolgáltatás elmaradása – indokolt esetben – a munkaviszony fenntartásának akadálya lehet.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Munkavállaló jogosult a hozzájárulását megtagadni vagy bármikor visszavonni az Adatkezelő központi e-mail címén vagy telefonszámán. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a Munkavállalóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járhat.

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozó neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája Adatfeldolgozó bevonásával érintett tevékenység
Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; AW-DEV Computer Korlátolt Felelősségű Társaság; IT-PNG-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság; SZÁMORG-Invest Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; MICROWARE HUNGARY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság A szervereken tárolt személyes adatok; tárhelyszolgáltatás során hozzáférhetővé váló személyes adatok Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel fennálló jogviszonyuk alapján IT szolgáltatást végzenek az informatikai rendszer technikai üzemeltetésével kapcsolatban.
Cafeteria szolgáltató Név, adóazonosító jel A szolgáltató a Munkavállaló által megadott egyes cafeteria juttatások tekintetében biztosítja a juttatás igénybevételéhez szükséges eszközöket (pl. Szép Kártya). A szolgáltató, annak érdekében, hogy a cafeteria szolgáltatást a cafeteria jogosultságnak megfelelően teljesítse, havonta adatszolgáltatást kér az Adatkezelőtől (név, adóazonosító jel)

Önálló adatkezelők:

Önálló adatkezelő neve A címzettek részére átadott személyes adatok kategóriája Önálló adatkezelő által végzett tevékenység
Társadalombiztosítási szerv, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Kormányhivatal Kifizetőhelyi szolgáltatóként az adó- és társadalombiztosító jogszabályokban meghatározott mindenkori adatkör Az egészségbiztosítási és nyugdíjellátásokkal kapcsolatos állami és hatósági feladatok ellátása; a juttatások adóbehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Munkavédelmi szolgáltató Munkavállaló neve, munkaköre, nyilatkozata, az adó- és társadalombiztosítási nyomtatványokon szereplő személyes adatok, orvosi igazolások, ambuláns lapok, zárójelentések Munkavédelmi oktatás tartása; munkavédelmi kockázatértékelés időszakos elkészítése, munkabalesetek esetén a szükséges dokumentumok kitöltése, vizsgálatok lefolytatása
Üzemorvos A munkavállaló által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és a munkavállaló egészségügyi állapotára vonatkozó adatok, iratok Alkalmassági vizsgálat lefolytatása, egyes szűrővizsgálatok elvégzése, ezekre történő orvosi beutalás, munkabaleset esetén elsősegélynyújtás, munkavédelmi kérdésekben orvosszakmai vélemény nyújtása.
Utazásszervező, utasbiztosítás szolgáltató A kiküldetéssel kapcsolatos utazással, utazási biztosítással kapcsolatosan szükséges adatok A kiküldetéssel érintett utazás megszervezése, repülőjegy vagy egyéb menetjegy foglalása, szállás foglalás, utasbiztosítás megkötése.
Rendezvényszervező, fotó- és videófelvételt készítő A rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatok (név, céges e-mail, esetleg munkakör) Az Adatkezelő részére történő rendezvények szervezése (külföldön vagy belföldön), ezeken a munkavállaló részvételének biztosítása; a rendezvény egyes eseményeinek fényképen és videófelvételen történő megjelenítése
Külső képző intézmény A képzésen való részvétellel összefüggő adatok (név, munkakör); akkrediált képzés esetén a vonatkozó jogszabályok által meghatározott adatkör Az Adatkezelő által megrendelt egyes képzések lebonyolítása, akkreditált képzés esetén a képzés elvégzését tanúsító okmány kiállítása. 
Beszerzési, közbeszerzési ajánlatkérő Munkavállaló szakmai referencia adatai (gyakorlat, szakmai munka, nyelvtudás, esetleg szakmai önéletrajz) Ajánlatkérőként az ajánlati feltételeknek meghatározása, ennek körében az Adatkezelő szakmai referenciáinak, erőforrásainak bekérése.

A külföldi rendezvényszervezők részére történő adattovábbítás esetén

 1. az EGT tagállamok területén működő rendezvényszervezők esetében az adattovábbításhoz további garanciák nem szükségesek;
 2. az alábbi harmadik országokba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozaton alapul, tekintettel arra, hogy ezen országok jogrendszere biztosítja a személyes adatok védelmének Európai Unió által elvárt szintjét: Kanada, Svájc, Argentína. A vonatkozó megfelelőségi határozatok az alábbi linken érhetők el: Kanada: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002 Svájc: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518  Argentína: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490 
 3. A fenti országokon kívüli harmadik országokba – így az Adatkezelő tevékenységének jellegéből fakadóan többek között az Amerikai Egyesült Államokba, Kínába, Oroszországba, Indiába, Japánba, valamint Egyiptomba történő adattovábbítás a GDPR 49. cikk (1) c) pontja alapján történik.

1.5 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő a munkavállalók munkavégzésre való alkalmassága, adott esetben csökkent munkaképessége vagy fogyatékossága kapcsán, a keresőképtelenség vagy várandósság kapcsán, továbbá munkahelyi baleset esetén azzal összefüggésben, valamint az alkoholos befolyásoltság vizsgálata kapcsán adatkezelést végez, ami a személyes adatok különleges kategóriáit érinti. Egészségügyi vagy más különleges adat kezelésére jogi igények érvényesítésével összefüggésben is sor kerülhet. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő

 • részben a Magyarországon közvetlenül alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) 9. cikkének h) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés munkahelyi egészségügyi célból, a munkavállaló munkaképességének felmérése, szociális ellátás nyújtása érdekében szükséges, a munkaviszony kapcsán irányadó jogszabályok (így különösen a munkavédelmi, illetve foglalkozás-egészségügyi előírások) alapján a munkáltató által alkalmazott foglalkozás-egészségügyi szakember szakmai titoktartási kötelezettségére, mint garanciális feltételre figyelemmel,
 • részben pedig az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkének b) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az Adatkezelőnek mint munkáltatónak a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges, a jogszabályok által lehetővé tett mértékben,
 • jogi igényekhez kapcsolódó különleges adat kezelés körében az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

1.6 Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok; szemüveg igényléséhez szükséges igazolás, Üzemorvos, szemész szakorvos
Jogerős bírósági letiltó végzésben szereplő adatok Bírósági végrehajtó, valamint a végrehajtást elrendelő bíróság
Képzési tanúsítványok, értékelések Külső képző intézmények, képzési szolgáltatók
Képmás, hangmás Rendezvényszervező cégek, fotó-, ill. videófelvételt készítő szolgáltatók

1.7 Érintetti jogok a jelen adatkezelés vonatkozásában

A munkavállaló kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint egyes esetekben kérheti az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A munkavállalót megilleti továbbá a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog,

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a munkavállaló jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A) A hozzáféréshez való jog

A munkavállaló bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során a munkavállaló arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező munkavállalói kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a munkavállaló hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a munkavállaló kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a munkavállaló a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként/oldalanként 200 Ft-ot számol fel. 

B) A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő a munkavállalóra vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a munkavállaló, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal munkavállaló személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A munkavállalót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a munkavállaló valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben: 

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely a munkavállaló hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a munkavállaló visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a munkavállaló tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A munkavállalót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek a munkavállalókra vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

1.9 Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.

***

Hatályos: 2018. május 25-től.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem